Previous Photo

Next Photo

  Menu

  Appetizers

  • Photo
  • Photo
  • Photo
  • Photo
  • 01. Gỏi Cuốn
   "Fresh Spring Rolls"
  • 02. Chả Giò
   "Fried Summer Rolls"
  • 03. Nem Nướng Cuốn
   "Meat ball  Spring Rolls"
  • 04. Mực Chiên Tiêu
   "Fried Calamari w/ Pepper"
  • 05. Chicken Or Tofu Lettuce Wrap
  • 06. Cream Cheese Wonton
  • 07. Potsticker

  Rice Plates

  • 08. Cơm Sườn
   "Grilled Pork Chop"
  • 09. Cơm Sườn Tôm Rim
   "Grilled Pork Chop , Simmering Shrimp"
  • 10. Cơm Gà Nướng Chả Giò
   "Grilled Chicken, Egg Roll"
  • 11. Cơm Thịt Nướng Tàu Hủ Ky
   "Grilled Pork, Dried Bean Curd"

  Vermicelli Noodle

  • Photo
  • Photo
  • 12. Bún Tôm Thịt Nướng
   "Grilled Pork & Shrimp"
  • 13. Bún Thịt Nướng Chả Giò
   "Grilled Pork & Egg Roll"
  • 14. Bún Thịt Nướng Tàu Hủ Ky
   "Grilled Pork & Dried Bean Curd"
  • 15. Bún Gà Nướng Chả Giò
   "Grilled Chicken & Egg Roll"
  • 16. Bún Chả Giò
   "Fried Egg Roll"
  • 17. Bún Nem Nướng Chả Giò
   "Grilled Meat Ball & Egg Roll"
  • 18. Bún Tôm Xào Càri
   "Shrimp Curry Lemon Grass"
  • 19. Bún Thịt Nướng Nem Nướng
   "Grilled Pork & Meat Ball"
  • 20. Bún Bò Hoặc Gà Xào Càri
   "Beef or Chicken Curry"

  Vermicelli Noodle

  • Photo
  • Photo
  • 21. Phở Tái "Rare Beef"
  • 22. Phở Tái Chín "Rare Beef & Brisket"
  • 23. Phở Tái Gân "Rare Beef & Tendon"
  • 24. Phở Tái Bò Viên "Rare Beef & Meat Ball"
  • 25. Phở Tái Nạm "Rare Beef & Flank"
  • 26. Phở Tái Sách "Rare Beef & Tripe"
  • 27. Phở Tái Nạm Gầu
   "Rare Beef & Flank & Fatty Flank"
  • 28. Phở Đặc Biệt "House Specialty"
  • 29. Phở Chín "Brisket"
  • 30. Phở Chín Nạm "Brisket & Flank"
  • 31. Phở Chín Bò Viên "Brisket & Meat Ball"
  • 32. Phở Chín Nạm Gầu
   "Brisket & Flank & Fatty Flank"
  • 33. Phở Bò Viên "Meat Ball"
  • 34. Phở Gà "Chicken"
  • 35. Phở Chay "Vegetable & Tofu"
  • 36. Kid Meal "Brisket & Meat Ball"

  " Prices For Pho"

  • Tô Nhỏ "Regular"
  • Tô Lớn "Large"
  • Kid Meal
  • Add Beef Ball
  • Chén Bò Viên "Small Bowl Of Meat Ball" (12)
  • Tô Bò Viên "Large Bowl Of Meat Ball" (19)
  • 37. Phở Đồ Biển "Sea Food"
  • 38. Phở Đồ Biển Chua Cay "Hot & Sour Sea Food"
  • 39. Bún Bò Huế "Beef Rice Vermicelli (spicy)"
  • 40. Hủ Tiếu Mỹ Tho "Special Clear Noodle"
  • 41. Mì Gà Quay "Roasted Chicken Egg Noodle"
  • 42. Mì Đặc Biệt "Special Egg Noodle"

  Vermicelli Noodle

  • Photo
  • Photo
  • 43. Gỏi Cuốn Chay (2)
   "Bean Curd Spring Roll"
  • 44. Đậu Hủ Xào Cải
   "Bean Curd w/ Assorted Vegetable"
  • 45. Đậu Hủ Xào Xã Ớt
   "Bean Curd w/ Lemon Grass & Pepper"
  • 46. Mì Xào Dòn Hoặc Mềm Chay
   "Bean Curd w/ Pan-fried or Crispy Egg Noodle"
  • 47. Mì Hoặc Hủ Tiếu Xào Chay
   "Vegetarian Lo-mein or Flat Noodle"
  • 48. Bún Chay Càri
   "Bean Curd Curry Vermicelli"
  • 49. Bean Curd Fire Rice

  Vegetarian Dishes

  • 43. Gỏi Cuốn Chay (2)
   "Bean Curd Spring Roll"
  • 44. Đậu Hủ Xào Cải
   "Bean Curd w/ Assorted Vegetable"
  • 45. Đậu Hủ Xào Xã Ớt
   "Bean Curd w/ Lemon Grass & Pepper"
  • 46. Mì Xào Dòn Hoặc Mềm Chay
   "Bean Curd w/ Pan-fried or Crispy Egg Noodle"
  • 47. Mì Hoặc Hủ Tiếu Xào Chay
   "Vegetarian Lo-mein or Flat Noodle"
  • 48. Bún Chay Càri
   "Bean Curd Curry Vermicelli"
  • 49. Bean Curd Fire Rice

  Egg Noodle & Chow Fun

  • 50. Mì Xào Dòn Hoặc Mềm Gà
   "Crispy or Pan-Fired Egg Noodle w/Chicken"
  • 51. Mì Xào Dòn Hoặc Mềm Bò
   "Crispy or Pan-Fired Egg Noodle w/Beef"
  • 52. Mì Xào Dòn Hoặc Mềm Tôm
   "Crispy or Pan-Fried Egg Noodle w/Shrimp"
  • 53. Mì Xào Dòn Hoặc Mềm Đồ Biển
   "Crispy or Pan-Fried Egg Noodle w/Sea Food"
  • 54. Hủ Tiếu Xào Bò Hoặc Gà
   "Stir Fried Flat Noodle w/Beef or Chicken"
  • 55. Hủ Tiếu Xào Tôm Hoặc Đồ Biển
   "Stir Fried Flat Noodle w/Shrimp or Sea Food"
  • 56. Áp Chảo Bò Hoặc Gà
   "House Special Noodle w/Beef or Chicken"
  • 57. Áp Chảo Tôm Hoặc Đồ Biển
   "House Special Noodle w/Shrimp or Sea Food"

  Fried Rice & Other Entrees

  • 58. Chicken Fire Rice
  • 59. Beef Fire Rice
  • 60. Ham Fire Rice
  • 61. Shrimp Fire Rice
  • 62. Yang Chow Fire Rice
  • 63. Beef Lomein
  • 64. Chicken Lomein
  • 65. Shrimp Lomein
  • 66. Sea Food Lomein
  • 67. PadTha
  • 68. Cơm Gà RôTi
   "Roasted Chicken & Fire Rice"

  Smoothies

  Sinh Tố Bơ
  • Sinh Tố Bơ "Avocado Smoothies"
  • Sinh Tố Dâu
   "Strawberry Smoothies"
  • Sinh Tố Sầu Riêng
   "Durian Smoothies"
  • Sinh Tố Mít "Jack Fruit Smoothies"
  • Sinh Tố Mãng Cầu "Custard Apple Smoothies"
  • Sinh Tố Thơm "Pineapple Smoothies"
  • Sinh Tố Dừa "Pinã Colada"

  Chef's Specialty

  • S01 Canh Chua Cá "Cat Fish In Tamarind Broth"
  • S02 Canh Chua Tôm "Shrimp In Tamarind Broth"
  • S03 Cá Kho Tộ "Cat Fish In Clay Pot"
  • S04 Thịt Kho Tộ "Braised Pork In Clay Pot"
  • S05 Cá Bông Lau Chiên "Deep Fried Cat Fish"
  • S06 Sườn Ram Mặn "Pork Loin In Caramel Sauce"
  • S07 Tôm Rang Muối "Salt Bake Shrimp"
  • S08 Mực Rang Muối "Salt Bake Calamari"
  • S09 Bò Lúc Lắc "Shaking Beef"
  • S10 Honey Walnut Shrimp

  Dessert

  • Chè Đậu Đỏ "Red Bean Sweet"
  • Chè Đậu Trắng "White Bean Sweet"
  • Chè Đặc Biệt "Special Sweet"

  Beverages

  Café Sữa Đá
  • Nước Ngọt "Soft Drink"
  • Trà Nóng Hoặc Đá
   "Hot or Ice Tea"
  • Trà Thái "Thai Ice Tea"
  • Nước Dừa "Coconut Juice"
  • Nước Chanh "Fresh Lemon Juice"
  • Sôđa Chanh Đường "Fresh Lemon Soda"
  • Café Sữa Đá "Ice Coffee w/ Condensed Milk"
  • Café Sữa Nóng "Hot Coffee w/ Condensed Milk"
  • Nước Cam Vắt "Fresh Orange Juice"